Realizacija nastavnog procesa, vannastavne aktivnosti, raspored, pisane provjere znanja