Obrađene lektire

Obrađene lektire – spisak i podaci o aktivnostima na kataloškoj obradi bibliotečke građe

osfg

Spisak raspoloživih lektira zaključno sa 19.4.2018.

Download (XLSX, 20KB)

Poštovani korisnici Biblioteke Osnovne škole Fatima Gunić,

U toku je obrada bibliotečke  građe radi lakšeg i efikasnijeg rada te pružanja kvalitetnije usluge.

Do sada je obrađen gotovo u potpunosti fond lektira.

Obrađen je i fond dječije čitaonice.

Trenutno je u izradi digitalna biblioteka obaveznih školskih lektira.

Preko linka u vrhu strnice možete pogledati kojim lektirama Biblioteka raspolaže u ovom trenutku, uzimajući u obzir da nedostaje oko 2% lektira koje nisu još obrađene, tako da podataka o njima još nema.

 

Putem ovog linka možete pristupiti spisku obaveznih lektira za devetogodišnje osnovnoškolsko obrazovanje u Federaciji BiH