Obrađene lektire – spisak i podaci o aktivnostima na kataloškoj obradi bibliotečke građe

osfg

Download (PDF, 608KB)

Poštovani korisnici Biblioteke Osnovne škole Fatima Gunić,

U toku je obrada bibliotečke  građe radi lakšeg i efikasnijeg rada te pružanja kvalitetnije usluge.

Do sada je obrađen gotovo u potpunosti fond lektira.

U toku je obrada fonda dječije čitaonice.

Preko linka u vrhu strnice možete pogledati kojim lektirama Biblioteka raspolaže u ovom trenutku, uzimajući u obzir da nedostaje manje od 5% lektira koje nisu još obrađene, tako da podataka o njima još nema.

 

Putem ovog linka možete pristupiti spisku obaveznih lektira za devetogodišnje osnovnoškolsko obrazovanje u Federaciji BiH