Dijelimo linkove do svjetskih dječijih digitalnih biblioteka

Dijelimo linkove do svjetskih dječijih digitalnih biblioteka kako bi djeca imala priliku da čitaju kvalitetnu literaturu i upoznaju te usavršavaju vlastiti jezik kao i strane jezike.

Uskoro će naša škola imati vlastitu digitalnu biblioteku koja će sadržati knjige obavezne školske lektire.

Na taj način, učenicima i nastavnicima će biti olakšan rad, učenje i podučavanje.

Međunarodna dječija digitalna biblioteka – International Children’s Digital Library

osnovna škola Fatima Gunić

Postoji i kratki video sa uputstvima kako da se koristi ova digitalna biblioteka: