Kontakt-podaci

Kontakt-podaci Osnovna škola Fatima Gunić

J.U. Osnovna škola Fatima Gunić

Adresa:  Nerkeza Smailagića 18
71000 Sarajevo
Telefon:  545-181
Fax:  472-752