Kontakt-podaci

Kontakt-podaci Osnovna škola Fatima Gunić

J.U. Osnovna škola Fatima Gunić

Adresa:  Nerkeza Smailagića 18
71000 Sarajevo
Telefoni: Direktor: 545-181
Pomoćnik direktora: 407-314
Sekretar: 472-752
Pedagog: 407-313
Psiholog i socijalni radnik: 545-182
Fax:  472-752